DEBATS

Apps i Salut
Conductor:
Eduard López

D'entre les nombroses opcions que ens ofereixen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs), són les aplicacions per a dispositius mòbils (les APPS) les que s’espera que adquireixin més rellevància en el futur immediat. El nombre d'usuaris amb terminals així com d'aplicacions sobre la salut creixen a molt bon ritme. Ja en el 2012, el nombre de temps invertit fent servir APPS superava en set vegades la Web. La facilitat de maneig que ofereixen, llur disponibilitat i possibilitats d'interacció són els aspectes esgrimits pels usuaris. Així és com la comunicació via mòbil es constitueix com un dels atributs de comunicació més important en la promoció de la salut.

Malgrat aquestes dades, de les mil aplicacions que hi ha destinades suposadament a millorar la salut, menys d’un 20% acaben sent realment útils, ja sigui perquè no fan el què diuen o perquè no estan ben dissenyades.

Les següents preguntes estan disponibles al subgrup de debat de ForumCIS Aplicacions i dispositius mòbils aplicats a la salut de la xarxa LinkedIn, i es mantindran publicades durant 10 dies, després dels quals es presentaran les conclusions.

1a Pregunta:
Quin són els elements que configuren l'èxit d'una appsalut perquè acabi sent útil en la millora de la salut?

2ª Pregunta:
Creieu que avaluar i certificar la usabilitat, funcionalitat i el disseny de les apps de salut ajudaria a millorar la seva utilitat?

3ª Pregunta:
Recentment s’ha posat en funcionament la prova pilot del’anomenada carpeta de salut Cat@Salut La Meva Salut, aquest espai permetrà accedir a la nostre informació clínica.
Penseu que aquest espai web pot promoure la viabilitat de les apps? Com?

4ª Pregunta:
Creieu que els dispositius portables(“wearables”, com rellotges intel·ligents, etc.) milloraran la viabilitat de les apps per a la promoció de la salut?

Animeu-vos a participar!

Esperem la vostra participació i els vostres comentadris en el debat obert a Linkedin 

 

Radioterapia y el uso de TIC: Formación para pacientes
Conductor:
Isidre Fàbregues
 
Se trata de un trabajo del Máster de Telemedicina de la Universitat Oberta de Catalunya, realizado por Carolina Vera.
 
La educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y de lucha correspondientes, es una de las principales herramientas para el cumplimiento de los objetivos hacia un mundo saludable.
 
La educación sanitaria tiene que aprovechar la tecnología educativa para promover la participación y la autorresponsabilidad de los individuos.
 
La evolución de las estrategias de la OMS, permitió la generación del “Manual sobre educación sanitaria en atención primaria de salud”, en este documento se establecieron  las relaciones de cada uno de los actores del sistema educativo, sus responsabilidades y las estrategias para lograr el empoderamiento en salud. 
 
Como parte del desarrollo de la estrategia, se generaron múltiples estudios en los que se evaluaban los resultados de los procesos de educación en diferentes tipos de grupos y enfermedades, obteniendo
una mayor concientización de su carácter imprescindible, perfeccionamiento de sus programas, incorporación de la industria farmacéutica a los esfuerzos educativos y énfasis en la capacitación de los proveedores de salud, para la labor educativa.
 

Podéis ver la totalidad de este trabajo en Slideshare

Esperemos vuestra participación y vuestros comentarios en el debate abierto en Linkedin

 
La Teleradiología en el ámbito sanitario catalán. ¿En qué punto nos encontramos?
Conductor:
Isidre Fàbregues

Se trata de un trabajo Final de Máster de Sistemas TIC de Salud de la Universitat Oberta de Catalunya realizado por Francisco Javier Sánchez Cascos

Actualmente, la TeleRadiología se ha convertido en la “herramienta de futuro” para una gestión eficiente de los recursos y un ahorro de costes.

Este trabajo evalúa el estado de la TeleRadiología, su grado de implantación en el territorio, la madurez de los proyectos existentes y sus perspectivas de futuro. También hace un recorrido por la historia de la Radiología en nuestro país.

Podéis ver la totalidad de este trabajo en Slideshare

Esperemos vuestra participación y vuestros comentarios en el debate abierto en Linkedin

El nuevo paradigma de Salud 2.0
Conductor:
Isidre Fàbregas

Se trata de un trabajo Final de Máster de Sistemas TIC de Salud de la Universitat Oberta de Catalunya realizado por Vicenç Robert Butí.

En él se profundiza en el nuevo paradigma de Salud 2.0, con los distintos canales de inter-comunicación (Social Media), las funciones del nuevo rol de Community Manager y un caso práctico a desarrollar: alertar sobre el peligro de la sobreexposición al sol utilizando Salud 2.0.

Podéis ver la totalidad de este trabajo en Slideshare

Esperemos vuestra participación y vuestros comentarios en el debate abierto en l debat de Linkedin

Conductor:
Esther Limón

És de tots conegut com ha canviat Internet les nostres vides: la nostra vida quotidiana, el lleure, l’educació, i també la feina. 

L'ús de les xarxes socials pels pacients, actuals i futurs, fa que els professionals i les institucions sanitàries estiguin ja presents a Internet, vulguin o no.

En aquest sentit, esdevé clau la gestió de la reputació de les institucions i dels professionals de la salut

Volem compartir experiències, dubtes i recomanacions entre tots els membres de FòrumCIS.

Podeu veure la presentació a Slideshare

Esperem la vostra participació i els vostres comentaris en el debat obert de Linkedin 

Conductor:
Francesc Saigí

Entre els diferents elements que configuren l'extens mosaic de l’e-Salut, la Telemedicina és, sens dubte, la que ha despertat més interès, fins l'extrem de ser identificada com el component gairebé exclusiu del "paradigma" e-Salut.

La Telemedicina es compromet a proporcionar solucions als reptes que els canvis socioeconòmics plantegen als sistemes sanitaris al segle XXI: demanda d'atenció sanitària, envelliment de la població, augment de la mobilitat dels ciutadans, necessitat de gestionar grans quantitats d'informació, competitivitat global i provisió d'una millor atenció sanitària. I tot això en un entorn de limitacions pressupostàries i contenció de la despesa.

Aquest és un debat en el que podeu exposar els vostres punts de vista, explicar les vostres experiències, preguntar...

Podeu veure la presentació a Slideshare

Esperem la vostra participació i els vostres comentaris en el debat obert de Linkedin

Conductor:
Albert Alonso

El pacient esdevé l'eix central de la sanitat.

En aquest debat cerquem eines, idees o millores que ens ajudin a aconseguir que els propis pacients siguin més conscients de la seva salut i utilizin eines per millorar-la.

Debat tancat.

 

Conductor:
Eduard López

 

Aquesta branca emergent del eHealth inclou les aplicacions informàtiques i els dispositius electrònics mòbils que donen un servei específic per a la salut de les persones, i que constitueixen una eina útil per als professionals de la salut en benefici dels pacients.

 

Estem començant a debatre sobre Aplicacions i dispositius mòbils aplicats a la Salut.

Ajuda’ns i Uneix-te a aquest subgrup de FòrumCIS!

Esperem la vostra participació i els vostres comentaris en el debat obert de Linkedin