A continuació, us informem d'aquells enllaços que considerem que poden ser del vostre interès:

HL7 SPAIN Health Level Seven

SEIS Sociedad Española de Informática de la Salud

SEEI Sociedad Española de Enfermería Informática e Internet

EUROMED SALUD

IHE ESPAÑA

 

Us recomanem la visita a les següents pàgines. Contenen informació interessant respecte al nostre sector:

SEIS Sociedad Española de Informática de la Salud, contacte Xavier Pastor

Acadèmia de Ciències Mèdiques, contacte Ferran Tognetta

TIC Salut, contacte Xavier Pastor

HL7, contacte Lluís Murgui 

Clic Austral